Trapezni limeni pokrivač

Trapezni limeni pokrivač

Krov štiti objekat od vanjskih utjecaja. Sastoji se od nosive konstrukcije i krovnog pokrivača. Prema broju krovnih ravni krovovi mogu biti jednovodni, dvovodni i viševodni. Zavisno od klimatskih uvjeta i vrste pokrivača određuje se i ugao nagiba krovnih ravni. Kao najbolji izbor, mi preporučamo limeni pokrivač. Tehnologija pokrivanja krova limom obuhvaća fazu pripreme i fazu montaže na objektu.
Priprema se odvija u radionicama i sastoji se od mjerenja, savijanja, sječenja i privremenog spajanja a montaža se sastoji od polaganja i pričvršćivanja krovnog pokrivača. Mjerenje je jedna od najznačajnijih i najodgovornijih operacija. Nju izvode visokostručni radnici. Od mjerenja ovise točnost i ugradbenost elemenata te racionalna iskorištenost lima.

Manaprom d.o.o. Žepče raspolaže sa vlastitim proizvodnim objektima koji su prilagođeni montaži i obradi raznih vrsta limova

Proizvodni kapaciteti su obrada oko 50 tona lima mjesečno. Ono što za krajnjeg korisnika možemo ponuditi su Izrada oluka, cijevi, iksni, ležećih uvala, opšivanje krovnih prozora, opšivanje dimnjaka, pokrivanje kupola, postavljanje snjegobrana, nadzidnjaci, postavljanje trapeznog lima, postavljanje panela. Limariju izrađujemo od materijala po želji investitora. Svi materijali izrade su najvišeg kvaliteta.

A danas za Vas pričamo o trapeznim limovima. Sigurno ste već čuli da si trapezni limovi najsuvremeniji limeni krovni pokrovači. Krovni pokrivači od lima  su izuzetno čvrsti i otporni na snažne udare vjetra, leda i potresa. Ovi pokrivači su mnogo lakši od klasičnih pokrivača, lako i brzo se ugrađuju, dugotrajni su, a njihova se boja ne gubi tijekom vremena.

Izrada konstrukcije krova za trapezne limove ovisi od vrste lima kojom se pokriva objekat, od debljine tog lima, kao i od razmaka izmedju oslonaca i nagiba samog krovišta. Sve ove karakteristike odredjuje sam investitor krova. Kako bi se smanjili energetski gubici na industrijskim objektima i postigla što bolja izolacija, u zadnje vrijeme zaživio je trend pokrivanja objekata.

Stručnjaci sa gradimo.hr nemaju dvojbe – lim je kvalitetan, pouzdan i lako postavljiv materijal za krovni pokrov

Oduvijek se koristi u svim krajevima svijeta, a danas u ponudi postoji nekoliko različitih tipova limenog krovnog pokrova, koji je nezamjenjiv kada je potrebna lagana konstrukcija i mala težina krova. Naravno, kao i u ostalim slučajevima izbora vrste krovnog pokrivača, najprisutnija etiketa upotrebe limenog materijala jest strah od učestalih udara groma u glatki krov, stvaranja kondenzacije zbog naglih temperaturnih promjena, buke koju stvara zagrijavanjem i hlađenjem, kišom i slično, no spomenutim manama i problemima znanost i tehnika odgovorili su kvalitetnim rješenjima limenog pokrova s ispunom, tzv. sendvič limom i limenim krovnim pločama s podstavom. Limeni pokrov doista je praktičan iz više razloga. Koristi se posebno u onim područjima koja obiluju dugim i snježnim zimama, pogotovo u hladnim predjelima bez šuma u kojima nema mogućnosti upotrebe drvenog materijala.

Zato kontaktirajte Manaprom i dozvolite da kreiramo najbolje za Vaš dom.

Adresa

Poslovni centar XP
72230 Žepče, BiH

Telefon

+387 32 884 044
+387 32 884 033

Fax

+387 32 888 008
[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder